ဝန်ကြီးဌာန၏ နောက်ခံသမိုင်း

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

     ၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်ကလူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးဖွင့်လှစ်ကာ သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်သို့လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကာကွယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ စနစ်သစ် အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ လူမှု ဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်ပြင်ဆင်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနနှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၃)ခုဖြင့်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

      ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနစသည့် ဦးစီးဌာန( ၂ )ခု၊ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား ( ၄၉၀၀ ) ကျော်ဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

      ၁.၄.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားများ ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကုန်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း (၁၆၅၇၉)ဦးထိရှိခဲ့ပါသည်။

      ၃၁-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန၏ အမည်အား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဟု အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ကြီးဌာနတွင် မူလ ရှိသည့်အင်အားများမှ ထုတ်နှုတ်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီးဌာန အသစ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်

     လူသားအားလုံးအကျုံးဝင်သော သာတူညီမျှရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသည့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်ဖြင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝမြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံ၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာစေရန်။

လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ် ဌာနအမည် အရာထမ်း အမှုထမ်း စုစုပေါင်း
(က) ဝန်ကြီးရုံး ၅၇ ဦး ၁၂၅ ဦး ၁၈၂ ဦး
( ခ ) လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ၇၇၂ ဦး ၈၅၃၇ ဦး ၉၃ဝ၉ ဦး
( ဂ ) ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ၁၁၂၀ ဦး ၅၈၁၄ ဦး ၆၉၃၄ ဦး
(ဃ) ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန ၁၁၅ ဦး ၇၃၆ ဦး ၈၅၁ ဦး
စုစုပေါင်း ၁၉၄၉ ဦး ၁၄၄၇၆ ဦး ၁၆၄၂၅ ဦး

ဝန်ကြီးများ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ
၁။ ဦးဘစော ၇.၉.၁၉၅၃ မှ ၂၇.၂.၁၉၅၉
၂။ ဦးလွန်းဘော် ၂၇.၂.၁၉၅၉ မှ ၄.၄.၁၉၆၀
၃။ ဦးဘစော ၄.၄.၁၉၆၀မှ ၂.၃.၁၉၆၂
၄။ ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့် ၅.၃.၁၉၆၂ မှ ၃.၁၂.၁၉၆၃
၅။ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် ၃.၁၂.၁၉၆၃ မှ ၂၄.၃.၁၉၇ဝ
၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ ၂၄.၃.၁၉၇၀ မှ ၁၄.၁၁.၁၉၇၀
၇။ ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းဒန် ၁၄.၁၁.၁၉၇၀မှ ၄.၃.၁၉၇၄
၈။ ဦးဗန်ကူးလ် ၄.၃.၁၉၇၄ မှ ၃.၃.၁၉၇၈
၉။ ဦးမန်းစံမြတ်ရွှေ ၃.၃.၁၉၇၈ မှ ၂၀.၃.၁၉၇၉
၁၀။ ဦးမြမောင် ၂၀.၃.၁၉၇၉မှ ၂၈.၁.၁၉၈၀
၁၁။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အုန်း ၂၈.၁.၁၉၈၀ မှ ၁၆.၁၀.၁၉၈၀
၁၂။ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင် ၁၆.၁၀.၁၉၈၀မှ ၉.၁၁.၁၉၈၁
၁၃။ ဦးအုန်းကျော် ၉.၁၁.၁၉၈၁ မှ ၁၈.၉.၁၉၈၈
၁၄။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ရဲကျော် ၂၀.၉.၁၉၈၈ မှ ၉.၂.၁၉၈၉
၁၅။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်း ၉.၂.၁၉၈၉ မှ ၁၉.၂.၁၉၉၂
၁၆။ ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းမြင့် ၁၉.၂.၁၉၉၂ မှ ၁၅.၆.၁၉၉၅
၁၇။ ဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့် ၁၅.၆.၁၉၉၅ မှ ၁၅.၁.၁၉၉၇
၁၈။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ပြည့်စုံ ၁၅.၁.၁၉၉၇ မှ ၂၉.၁၀.၁၉၉၉
၁၉။ ဗိုလ်ချုပ်စိန်ထွား ၂၉.၁၀.၁၉၉၉မှ ၁၄.၅.၂၀၀၆
၂၀။ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ဆွေ ၁၅.၅.၂၀၀၆ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၁
၂၁။ ဦးအောင်ကြည် ၃၁.၃.၂၀၁၁ မှ ၂၇.၈.၂၀၁၂
၂၂။ ဒေါက်တာမြတ်မြတ်အုန်းခင် ၇.၉.၂၀၁၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၂၃။ ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ၁.၄.၂၀၁၆မှ ၃၁.၁.၂၀၂၁
၂၄။ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် ၅.၂.၂၀၂၁မှ ၄.၈.၂၀၂၃
၂၅။ ဒေါက်တာစိုးဝင်း ၄.၈.၂၀၂၃မှ ယနေ့ထိ

ဒုတိယဝန်ကြီးများ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောဒုတိယဝန်ကြီးများ
၁။ ဗိုလ်မှူးကြီးဗန်ကူးလ် ၁၃.၅.၁၉၅၃မှ ၃.၃.၁၉၇၈
၂။ ဦးခင်ငြိမ်း ၃.၃.၁၉၇၈ မှ ၁၇.၆.၁၉၈၀
၃။ ဦးပေါ်ခင်သန်း ၁၇.၆.၁၉၈၀ မှ ၁၄.၁၀.၁၉၈၃
၄။ ဦးကျော်သန်း ၁၄.၁၀.၁၉၈၃ မှ ၅.၁၁.၁၉၈၅
၅။ ဦးပေါ်ခင်သန်း ၅.၁၁.၁၉၈၅ မှ ၁၇.၂.၁၉၉၃
၆။ ဦးဝင်းနိုင် ၁၇.၂.၁၉၉၃ မှ ၁၆.၁၁.၁၉၉၅
၇။ ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်ကြည် ၁၆.၁၁.၁၉၉၅မှ ၁၀.၅.၂၀၀၁
၈။ ဦးလှိုင်ဝင်း ၁၀.၅.၂၀၀၁ မှ ၂၅.၈.၂၀၀၃
၉။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်မြင့် ၂၅.၈.၂၀၀၃မှ ၃၁.၃.၂၀၁၁
၁၀။ ဦးဘုန်းဆွေ ၃၁.၃.၂၀၁၁မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၁။ ဒေါ်စုစုလှိုင် ၂၉.၈.၂၀၁၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၂။ ဦးစိုးအောင် ၂၇.၉.၂၀၁၇မှ ၃၁.၁.၂၀၂၁
၁၃။ ဦးအောင်ထွန်းခိုင် ၂.၃.၂၀၂၁မှ ၁၅.၁၂.၂၀၂၂
၁၄။ ဦးစိုးကြည် ၁၆.၂.၂၀၂၃မှ ယနေ့ထိ

အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ
၁။ ဦးစိုးအောင် ၄.၅.၂၀၁၅မှ ၂၆.၉.၂၀၁၆ နေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် တာဝန်ကို ၄.၅.၂ဝ၁၅ မှ ၂၆.၉.၂ဝ၁၇ အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ဒေါက်တာကိုကိုနိုင် ၃၀.၉.၂၀၂၀ မှယနေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်

MOS

DSW

DDM

DOR