ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လူမှုဝန်ထမ်းသင်တန်းကျောင်းများ

(က) လူငယ်သင်တန်းကျောင်းများ စဉ် ကျောင်းအမည် လိပ်စာ ၁ ငှက်အော်စမ်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်း ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂ သန်လျင် လူငယ်သင်တန်းကျောင်း အမှတ်(၂၉)၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊ သန်လျင် မြို့နယ်၊ တောင်ပိုင်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

နိဒါန်း၁။ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပင်မအထောက် အကူပြုဗဟိုဌာနကို အမှတ်(၆၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၃.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ရည်ရွယ်ချက်၂။ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ပင်မအထောက်အကူပြုဗဟိုဌာန (Central ECCD Resource Center) ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

တည်နေရာ - အမှတ်(၆၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ဖုန်း၊          +၉၅-၁-၆၅၀၄၉၃၊ +၉၅-၁-၉၆၆၁၃၁၀နောက်ခံသမိုင်း  ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီး ဦးဘစော ဦးစီးသည့်အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦး ပါဝင်သော ကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီး မသန်စွမ်းသူများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် မြေဧက(၅၀.၉ဧက)အကျယ်အဝန်းရှိလက်ရှိနေရာတွင် သင်တန်းကျောင်းအား စတင်တည်ထောင် ခ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR