အာဆီယံနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပါဝင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အာဆီယံဆိုင်ရာ focal points အစည်းအဝေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-(က) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေး(AMMSWD)(ခ) အာဆီယံလူမှုဝန်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များအဆင့်အစည်းအဝေး(SOMSWD)( ဂ) အာဆီယံ လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးမ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

အာဆီယံဗဟိုချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ(၁) အာဆီယံလူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)(၂) အာဆီယံအမျိုးသမီးကော်မတီလုပ်ငန်းများ (AMMW,ACW)(၃) အာဆီယံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်း(AMMY, SOMY)(၄)    အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း(AMMSWD, ACWC)(၅) မြန်မာနိုင်ငံအာ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

·         အာရှဒေသတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊ ဘေးကင်း လုံခြုံသည့် လူ့မှုအသိုက်အဝန်းကို တည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား ဖန်တီးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ အာရှဒေ သသဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဌာန(Asian Disaster Reduction Center-ADRC) ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုဂိုစီရင်စု၊ ကိုဘေးမြို့တွင် ၁၉...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

·         အာဆီယံ၏ ပင်မမဏ္ဍိုင် (၃)ရပ်ဖြစ်သည့် အာဆီယံလုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်း ( ASEAN Security Community)၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း(ASEAN Economic Community)နှင့် အာဆီယံ လူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်း (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) တို့အနက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များသည် အာဆီယံ လူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အာ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

No data to display


MOS

DSW

DDM

DOR