ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မိုင်းဒဏ်သင့်ပြည်သူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း

ကုလသမဂ္ဂကလေးသူငယ်ခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအရ စစ်ဘေးပဋိပက္ခခံစား နေရသောဒေသများရှိကလေးသူငယ်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် မိုင်းအန္တ ရာယ်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများအား ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို(၂၇.၄.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနက ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

နိဒါန်း၁။  မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၄) ခုအနက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၉) ခုသည် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကြောင့် မြေမြှုပ်မိုင်းများ၊ စစ်ကျန်ပေါက်ကွဲပစ္စည်းများ (Explosive Remnants of War - ERW)  နှင့် ဒေသန္တရ လက်လုပ်မိုင်း (Improvised Explosive Device- IED) များ ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါသည်။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများထဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် မြေမြှုပ် မိုင်းများနှင...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

နိဒါန်း၁။  မြန်မာနိုင်ငံသည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ မိုင်းလုပ်ငန်းစဉ် (Humanitarian Mine Action)နှင့် ဆက်စပ်သည့် နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများ ဖြစ်သော ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (The United Nation Convention on the Rights of the Child-UNCRC)၊ ကုလသမဂ္ဂ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း (The United Nation Convention on t...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR