ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်

မူလတန်းကြိုကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း    လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနှင့် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် လူထုများအကြား ကွာခြားမှုမရှိစေရန်အတွက် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဌာနအခြေပြုလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး မူလတန်းကြိုကျောင်းများ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၄၂)ကျောင်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

ရည်ရွယ်ချက်၁။ ကလေးပြုစုရေးဌာနများကို အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-        (က) အကြောင်းအမျိုးမျိုး‌ကြာင့် လူမှုရေးချို့တဲ့နေသည့် ကလေးများနှင့် စောင့် ရှောက်သူမဲ့ ကလေးများအား မွေးစမှ (၁၀)နှစ်ပြည့်                ပြီးသည်အထိ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် မူလတန်းပညာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်အထိ ပြုစု စောင့်ရှောက်ပေးရန်၊          ( ခ) ရှေးဦးအရွယ် ကလေး...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

မူကြိုပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ မူကြိုအရွယ်ကလေးများ ဘက်စုံဖွံံ့ဖြိုးရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာ(Pre-School Curriculum and Syllabus)၊ (၃)နှစ် မပြည့်မီ ကလေးများ ပြုစုပျိုးထောင်ရေးလမ်းညွှန် ( Guideline of Caring for Children under Three Years Old) နှင့် မူလတန်းကြိုအရွယ် ( ၃နှစ်မှ၅နှစ် ) ကလေးများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး ဆရာ့လမ်းညွှန် ( Teacher's Guide...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်း ကြိုကျောင်းများမှ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူ ဆရာမများအား အရည်အသွေး  ပြည့်မီစေရေးအတွက် စေတနာ မူလတန်းကြိုကျောင်း ဆရာမများ/ တာဝန်ခံများသင်တန်း၊ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း၊  ရှေးဦးကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

  ထို့အပြင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍လည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း မူလတန်းကြိုကျောင်းများ တည်ထောင်ခြင်း၊ ရပ်ရွာအခြေပြု ကလေးသူငယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိဘများနှင့် ရပ်ရွာလူထုသို့အသိပညာပေးခြင်း၊ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများ ပူးပေါင်းကျင်းပခြင်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR