ပြည်တွင်းလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး - (၄၃၄) ဖွဲ့(၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး - (၆၅) ဖွဲ့(၃) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး - (၄၀) ဖွဲ့(၄) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး - (၁၂) ဖွဲ့(၅) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး - (၁၂) ဖွဲ့(၆) မကွေးတိုင်းဒေသကြီး - (၄၀) ဖွဲ့(၇) နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး - (၃၄) ဖွဲ့(၈) ကချင်ပြည်နယ် - (၁၁) ဖွဲ့(၉) ကရင်ပြည်နယ် - (၅) ဖွဲ့(၁၀) ချင်းပြည်နယ် - (၁၃) ဖွဲ့(၁၁) မွန်ပြည်နယ် - (၇) ဖွဲ့(၁၂) ရခိုင်ပ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

(၁)     ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး                   -         (၇၄)ဖွဲ့(၂)      မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး                  -         (၂၂) ဖွဲ့(၃)     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                  -         (၆) ဖွဲ့(၄)     ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး                        -         (၃) ဖွဲ့(၅)     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး                    -         (၆) ဖွဲ့(၆)     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး                 ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

No data to display


MOS

DSW

DDM

DOR