ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများပြန်လည်ထူ‌ထောင်ရေး

ရည်ရွယ်ချက်၁။  လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာရှိ ခိုကိုးရာမဲ့များ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါ သည်။စတင်တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်၂။  ဝါးနက်ချောင်းလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည် ထောင်ခဲ့ပါသည်။တည်နေရာ၃။  လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR