ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်သည့်အချိန်တွင် ထိခိုက်ဆုံရှုံးမှုများ လျော့နည်းနိုင်သမျှ လျော့နည်းသက်သာစေရေး ကြိုတင်စီမံဆောင် ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ပိုမိုကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန် သော ဆည်နှင့် ရေလှောင်ကန်များ၊ မြေထိန်းနံရံ၊ မြစ်ကမ်းထိန်းနံရံ၊ Box culvert များ၊ လမ်း၊ တံတားများကို ပြုပြင်/ မွမ်းမံ/ တည်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR