လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန

နိဒါန်း

     လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကြောင့် လူမှုရေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့နေရသူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထား၍ ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေးပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေး အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ လူမှုရေးတာဝန်များကို ဝေမျှထမ်းဆောင်နိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား လူထုအတွင်းမှ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း နည်းလမ်းများအရ ကူညီပေးခြင်းစသော လုပ်ငန်းရပ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

      ကလေးသူငယ်နှင့် မိသားစုများ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများ၊ လူမှုရေးပြဿနာရှင် လူတန်းစား အသီးသီးတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးခြင်းနှင့် ပြည်သူလူထုအတွင်းမှ စေတနာရှင် အဖွဲ့အစည်းများက လူမှုရေးကိစ္စများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့် ခိုင်မာစွာ ပါဝင်ရေးအတွက် စည်းရုံးခြင်း၊ ကူညီခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းများသည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ အရင်းခံအဓိကတာဝန်ဖြစ်သည်။

နောက်ခံသမိုင်း

      ၁၉၄၇ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး မရမီကာလတွင် အမျိုးသားယာယီ အစိုးရက “အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့” ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ထိုအဖွဲ့ကို အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများစောင့်ရှောက်ရေး ဌာနဟူ၍ အစိုးရက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော ဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁.၄.၁၉၅၃ နေ့မှစ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် လူမှုရေးရာကြီးပွားရေးဌာနဟု ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက် နေ့မှစ၍ ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီး ဌာနအောက်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် လူမှုရေးရာ ကြီးပွားရေးဌာနအမည်မှ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနဟု ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လက်ထက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကို “လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန”ဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူများအား လူမှုရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ တန်းတူညီမျှ ရရှိစေမှုကို အခြေခံသော လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အညီ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

 • (၁) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်၊
 • (၂) လူမှုရေးချို့တဲ့သူများအား လူမှုဝန်ထမ်းနည်းလမ်းများဖြင့် အကူအညီပေးရန်၊
 • (၃) မလိုလားအပ်သော လူမှုရေးပြဿနာများ မပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ် ပေးရန်၊
 • (၄) လူမှုရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်မည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်သားပြည်သူများအား စည်းရုံး ဖော်ထုတ်ရန်၊
 • (၅) လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊

 • (၁) ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
 • (၂) ကလေးနှင့် လူငယ်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
 • (၃) အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း
 • (၄) သက်ကြီးရွယ်အိုများဘဝမြှင့်တင်ရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
 • (၅) မသန်စွမ်းသူများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း
 • (၆) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအားထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်း
 • (၇) လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း

 • (၁) အာဆီယံလူမှု၀န်ထမ်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (AMMSWD,SOMSWD, ACWC, ASWC, ACF)
 • (၂) အာဆီယံအမျိုးသမီးကော်မတီလုပ်ငန်းများ (AMMW,ACW)
 • (၃) အာဆီယံလူငယ်ရေးရာလုပ်ငန်း (AMMY, SOMY)
 • (၄) အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း (AMMSWD,ACWC)
 • (၅) မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအသင်း (Network of ASEAN Association -Focal Person)
 • (၆) အာဆီယံငြိမ်းချမ်းရေးမှတ်ပုံတင်အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် (AWPR)

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်း(၇၇၂)ဦး၊ အမှုထမ်း (၈၅၃၇) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၃၀၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရုံးချုပ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါဌာနခွဲ (၆)ခုဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

 • (က) စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ၊
 • (ခ) ကလေး/လူငယ်ဌာနခွဲ၊
 • (ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွဲ၊
 • (ဃ) မသန်စွမ်းသူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ၊
 • (င) အမျိုးသမီးများဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ၊
 • (စ) လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနခွဲ။

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ ဖွင့်ပြီး/ဖွင့်ရန်ကျန် ရုံးဌာနများစာရင်း

စဉ် ရုံး/ဌာနများ ရှိရင်း ဖွင့်ပြီး ဖွင့်ရန်ကျန် မှတ်ချက်
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၁၅ ၁၅ -
ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၇၄ ၄၈ ၂၆
မြို့နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ၃၃၀ ၁၃၂ ၁၉၈
ကလေးပြုစုရေးဌာန
လူငယ်သင်တန်းကျောင်း ၁၁ ၁၁ -
မူလတန်းကြိုကျောင်း ၃၅၄ ၁၆၈ ၁၈၆
ECCD Resource Center
Day care Center
လူမှုဝန်ထမ်းအတတ်သင်သိပ္ပံကျောင်း
၁ဝ မသန်စွမ်းကျောင်း
၁၁ အမျိုးသမီးကျောင်း
၁၂ အိမ်တွင်းမှုကျောင်း ၁၁ ၁၁
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ညွှန်ကြားရေးဝန်များ
၁။ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးအောင်မင်း ၁.၈.၁၉၅၃ မှ ၁၃.၁၁.၁၉၅၉
၂။ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးသောင်း ၁.၁၂.၁၉၅၉ မှ ၂၀.၃.၁၉၆၂
၃။ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးလှဖေ ၆.၁၁.၁၉၆၂ မှ ၅.၁၀.၁၉၆၃
၄။ ဦးဘခိုင် ၅.၁၀.၁၉၆၃ မှ ၁၀.၆.၁၉၆၄
၅။ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးကျော်စိုး ၁၀.၆.၁၉၆၄ မှ ၃.၁၀.၁၉၆၄
၆။ ဗိုလ်မှူးထွန်းမြိုင် နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ပထမအဆင့် ၃.၁၀.၁၉၆၄ မှ ၈.၅.၁၉၆၇
၇။ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးထွေး ၁.၁.၁၉၆၉ မှ ၃.၃.၁၉၇၅
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ
၁။ သီရိပျံချီဦးကြည် ၅.၅.၁၉၇၅ မှ ၁၄.၈.၁၉၈၀
၂။ သံအမတ်ကြီးဦးသောင်းလွင် ၁၅.၈.၁၉၈၀မှ ၁၃.၁၂.၁၉၈၇
၃။ ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းဦး ၁၄.၁၂.၁၉၈၇မှ ၂၅.၅.၁၉၉၂
၄။ ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းပို စီမံထူးချွန်(ပထမဆင့်) ၁.၈.၁၉၉၂ မှ ၁၂.၁.၁၉၉၈
၅။ ဗိုလ်မှူးကြီးစစ်မြိုင် စီမံထူးချွန်(ပထမဆင့်) ၁၀.၄.၁၉၉၈မှ ၁၇.၇.၂၀ဝ၈
၆။ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးကြည် ၁၈.၇.၂၀ဝ၈ မှ ၂၈.၂.၂၀၁၇
၇။ ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး ၂၂.၈.၂၀၁၇မှ ယနေ့အထိ

MOS

DSW

DDM

DOR