တင်ဒါ

၁။      မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအရင်းမပျောက်မတည်ရန်ပုံငွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ရရှိလာသောအတိုးအား မသန်စွမ်းသူများနှင့် မသန်စွမ်းအဖွဲ့အ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

အသက်ကယ်ဘောကွင်းနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ(ကလေးဝတ်၊လူကြီးဝတ်)များ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Open

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း၁။      လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Close

လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း)

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Close

MOS

DSW

DDM

DOR