ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်

  လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မိခင်ဝိုင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး  တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များရှိ အသက်(၆)လမှ (၃)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် မိခင်ဝိုင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ရပ်ရွာပံ့ပိုးမှု ကော်မတီဝင် များအား မိ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

MOS

DSW

DDM

DOR