ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ၏ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောအစည်းအဝေးများနှင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ


စဉ်
ရက်စွဲ
အစည်းအဝေး
ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။၂၁.၁.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ် (၁/၂၀၁၉) အစည်းအဝေး

၁။   ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တား ဆီးရေးကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုသည့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြန်လည်တင်ပြရန်၊

၂။   ကုလသမဂ္ဂမှ ပေးပို့ထားသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် (Work Plan) ကို မြန်မာ ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုပြီး (၂/၂၀၁၉) အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၃။  Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) တွေ့ဆုံနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

၄။      လုပ်ငန်းစီမံချက် (Action Plan) ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

၅။   အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ကော်မတီဝင်များထံသို့ပေးပို့ရန်နှင့် ထပ်မံလိုအပ်သည့် အချက်များကို စာဖြင့်ညှိနှိုင်းတောင်းခံရန်နှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ အကြောင်း ကြားရန်၊ 

၆။ ကော်မတီအစည်းအဝေးကို နှစ်လတစ်ကြိမ် ကျင်းပနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

၂။၂၄.၇.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် (၂/၂၀၁၉) ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၁။   အပိုဒ် (၄) ၁။ (ဃ) တွင်  မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်း (MRCS) အား တာဝန်ခံအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန်၊

၂။      ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စစ်ဉပဒေချုပ်ရုံး၊ ဒုတိယလက်ထောက် စစ်ဥပဒေချုပ်၊လုပ်ငန်းစီမံချက်(မူကြမ်း)”၏ အပိုဒ်(၂၂)တွင် “တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်”ဟု အသုံးအနှုန်းအစား “တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့” ဟု ပြင်ဆင်သုံးစွဲရန်၊

၃။  “လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် သေကြေထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများ ဟန့်တား ကာကွယ်နိုင်ရေး အမျိုးသားဆင့်တိုင်ကြားမှုယန္တရား အကောင်အထည် ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်(မူကြမ်း)”အား မြန်မာဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာ သာသို့ ပြန်ဆိုရန်၊

၄။ “လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ အပေါ်ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ” တွင် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးအားလည်းကောင်း၊ “လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များ အပေါ်ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ်တား ဆီးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ”တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ (၁)ဦးအား အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအဖြစ် ထည့်သွင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊

၅။    လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် CTFMR တို့ အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံ၍ ကော်မတီ၏ ယခု အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော လုပ်ငန်းစီမံချက်(မူကြမ်း)အား ချပြဆွေးနွေးသွားရန်၊

၃။၁.၁၁.၂၀၁၉
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး လွန်မှုများမှ  ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီ တတိယအကြိမ် (၃/၂၀၁၉) အစည်းအဝေး

၁။      အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲရေးဆွဲရန်၊

၂။      နည်းပညာကို UNCTFMR ထံမှ ရယူသွားရန်၊

၃။    လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဥက္ကဌသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊အမြဲတမ်းအတွင်း ဝန်ဖြစ်သည့်အတွက် CTFMR၏စာများ နောင်တွင်တိုက်ရိုက်ပေးပို့သွားရန်၊

၄။   Core Group နှင့် CTFMR တို့ အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးကျင်းပ သွားရန်၊

၅။ Victim Centered Approach စသည့် ကလေးသူငယ် များ၏ အကျိုးစီးပွားအား ရှေ့ရှုသည့် မူဘောင်ဖော်ပြချက်အား ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရန်၊

၆။  Joint Action plan ဖြစ်ရေးထက် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဆွဲမည်၊ နည်းပညာ ကို UNCTFMR မှရယူရန်၊

၇။  CTFMR ၏ တာဝန်ဝတ္တရား (Mandate) အား ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးက ပေးအပ်သည့်အတိုင်း အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးသား ခြင်းမပြုရန်၊

၈။  သေကြေထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ကျူးလွန် ခြင်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတွက် ထည့်သွင်းရေးသားရန်။

၉။   CTFMR ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအား စာပိုဒ်ခွဲဖြင့် မဖော်ပြပဲ စာပိုဒ်ကြီးအဖြစ် ဖော်ပြရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားအား စာပိုဒ် ခွဲဖြင့် မဖော်ပြပဲ စာပိုဒ်ကြီးအဖြစ် ဖော်ပြပေးသွားရန်။

၁၀။  ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားပါက Verification လုပ်ရန် CTFMR ၏ တာဝန်နှင့်ပူးတွဲ လေ့လာရေးကဏ္ဍများအား ထင်သာမြင်သာရှိစေရန် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ဖော်ပြရန်နှင့် CTFMR ၏ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော Monitoring and Reporting Mechanism လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့်နေရာများသို့ လက်လှမ်းမီ သွားရောက်နိုင်ရေးထည့်သွင်း ရေးဆွဲရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစီးသည့် တားဆီး ကာကွယ်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြပြီး Case by Case စဉ်းစားဆောင် ရွက်သွားရေးသား ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန်။

၁၁။  ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူများအား ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာဒေသများသို့ သွားရောက် နိုင်ရေး ထည့်သွင်းရေးဆွဲရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစီး သည့် တားဆီးကာကွယ်ရေးကော်မတီသို့တင်ပြပြီး Case by Case စဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားရေးသာထည့်သွင်း ရေးဆွဲရန်။

၁၂။  ကုလသမဂ္ဂမှ  CTFMR ၏ Verification Information များသာ အသုံးပြု သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် CTFMR ၏ လုပ်ငန်းများဖြစ်သောMonitoring and Reporting Mechanism အား ထည့်သွင်းရန်နှင့်ပတ် သက်၍ အမျိုးသားလုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း မပြုရန်။

၁၃။  “UNCTFMR သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့လာသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် သေကြေထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေမှုနှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားသည့်အမှု များကို UNCTFMR အနေဖြင့် စိစစ်အတည်ပြုခြင်း မပြုဘဲ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောကျူးလွန်မှုများ မှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီထံ ယင်းအမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအားပေးပို့ အကြောင်းကြားခြင်း”သည် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ ပေးအပ် သည့် CTFMR ၏ တာဝန်ဝတ္တရား (Mandate) နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေ သည့်အတွက်ဟု ဆိုသော်လည်း အမျိုးသားစီမံချက်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအချက်ကိုထည့်သွင်းရေးသားခြင်း မပြုရန်။

၁၄။   Case Review Meeting ကို CTFMR နှင့် ပူးပေါင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက်Case by Case သာ ဆောင်ရွက်ကြရန်။

၁၅။ လုပ်ငန်းစီမံချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်(က)တွင် “ကလေးသူငယ်များအား သေကြေထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန် မှုတို့ကို ဟန့်တားနိုင်ရေး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကလေးသူ ငယ်နှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ၏ နောက်ဆက်တွဲ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်” ဆိုသည့် ဝါကျအစား “Joint Acion Planကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး”ဟု ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းဆိုသည့်ကိစ္စရပ်တွင် အမျိုးသားအဆင့်စီမံချက် ရေးဆွဲမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုစာသားများတွင် UNCTFMR ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မည်ဟုသာ ထည့်သွင်းရန်။

၁၆။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျူးလွန်ခံရသူတို့ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေရန်အတွက် ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည် လူကုန်ကူးခံရသူများအား အကာ အကွယ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွန်များရှိထားခြင်း၊ ပြည်တွင်း တည်ဆဲဥပဒေ များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ ကြောင့် ထည့်သွင်းရေးသားရန်။

၁၇။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည့် ဦးစီးဌာန/ ဌာနကြီးများ၏ အမည်များကို တိတိကျကျဖော်ပြပေးရန်ကိစ္စကိုလည်း တိတိကျကျဌာနများ ဖေါ်ပြရေးသားရန်။

၁၈။ ဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းတွင် အညွှန်းကိန်းများ ရေးဆွဲထည့်သွင်းပေးရန်မှာ အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် ဖြစ်သည့်အတွက် ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရန်။

၁၉။   သင်တန်းများနှင့် activities များကို နှစ်အလိုက် အရေအတွက်အတိအကျ ဖော်ပြရန် မလိုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားရန်။

၂၀။     လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းအား ဖြုတ်ပေးသွားရန်။

၂၁။  အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးသူငယ်များအား စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ တား ဆီးကာကွယ်ရေးကော်မတီနှင့် ပဋိပက္ခအတွင်း အမျိုးသမီးများအား အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ထည့် သွင်းဖော်ပြပေးရန်နှင့်ပတ်သက်၍ ချိတ်ဆက်မှုရှိမှု၊ဆောင်ရွက်နေမှုတို့အားထည့်သွင်းရေးသားရန်။

၂၂။  လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် UNCTFMRတို့ အမြန်တွေ့ဆုံပြီး အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်း စီမံချက်ပူးပေါင်းရေးဆွဲ သွားရန်။

၄။၂၄.၁.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော် မတီ စတုတ္ထအကြိမ် (၁/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး

၁။   ကော်မတီနှင့် Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်၊

၂။  လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအား သေကြေထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုတို့မှ ကာကွယ် တားဆီးရေးအမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အား အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

၅.၃.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီနှင့် CTFMR တို့ တွေ့ ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၁။   ကလေးသူငယ်များအားသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုသည့် အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ် သက်ပြီး စာရင်းသွင်းခဲ့ရသည့်အဖွဲ့များအနေဖြင့်  အမည်ပျက်စာရင်းမှ ထွက်ရန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ၏ CTFMR နှင့်ပူးတွဲ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းက သာလျင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

၂။   National Action Planအနေနှင့် ဆောင်ရွက်သည့် အခါ CTFMR သည် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနှင့်ပါဝင်ခြင်းထက် ၎င်း၏ Memberဝင် အဖွဲ့တစ် ဖွဲ့ချင်းစီမှ တစ်ဦးချင်း၊တစ်ဖွဲ့ချင်း ပံ့ပိုးနိုင်မှုအတိုင်းအတာအတွင်းကပဲ National Action Plan ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

၃။    ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ စာလက် ခံရရှိပါက စာထဲတွင် အကြံပြုထားသော အချက် (၆) ချက်ကို စိစစ်ပြီး အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် သင့်လျော်သောအချက်များကို ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်သွားရန်။

၄။      Safe School စီမံချက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား Mediaများမှတဆင့် အသိပညာပေးနိုင်ရန်။


၆။၁၀.၇.၂၀၂၀
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေး သူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူး လွန်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ် အစည်းအဝေး

၁။  (၅.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသော ကျူးလွန်မှုများမှ ကာကွယ် တားဆီးရေးကော်မတီနှင့် Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR)တို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ်စဉ် (၁) အား ပယ်ဖျက်ရန်။

၂။   ရေးဆွဲထားပြီးသော National Action Plan အား သမ္မတရုံးမှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက ဆက်လက်အကောင် အထည်ဖော်သွားရန်။

၃။     အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိုင်းအန္တရာယ်အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများထည့် သွင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

၄။  လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအတွင်း ကလေးသူငယ်များအပေါ် သေကျေထိခိုက် ဒဏ်ရာရစေမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများမှ ကာ ကွယ်တားဆီးနိုင်ရေး အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းစီမံချက်ဇယား အပိုဒ် (၃)၊ (၁) ရှိ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းခေါင်းစဉ်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မတီမှ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အား ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်ရေးအတွက် အကြောင်းကြားစာထုတ်ပေးရန်၊

၅။     Save the Children ၏ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် တုံ့ပြန်လိုပါက ပေးပို့သွားရန်။
MOS

DSW

DDM

DOR