ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်လာပါက အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးနှင့် အရေးပေါ်ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ စက်လှေ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီများနှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသုံးပစ္စည်းများကို ဦးစီးဌာန ဘတ်ဂျက်၊ အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များ ၏လှူဒါန်းမှုများနှင့် World Bank ၏ IRM အစီအစဉ်တို့ဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၁-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည် -

 • ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၉)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၁၄၀)ထည်၊ အသက်ကယ်ဘောကွင်း(၂၀)ခုနှင့်အသက်ကယ်ကြိုး(၈)ခုထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ကယားပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၂)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၆၅)ထည်၊ အသက်ကယ်ကြိုးခွေ (၅)ခုနှင့် ချိန်းဆော(၃)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ (၂၂)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၅၀)ထည်၊ အသက်ကယ်ကြိုးခွေ(၅)ခုနှင့် ချိန်းဆော (၃)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ချင်းပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၂)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၁၀)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • မွန်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၃၆)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၃၃၀)ထည်နှင့် ချိန်းဆော (၂)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၄၅)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၅၄၇၀)ထည်နှင့် အသက်ကယ်ဘောကွင်း (၄)ခု ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း စက်လှေ(၆)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၆၀)ခုနှင့် ချိန်းဆော(၁)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၅၄)စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၁၄၀၀)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ (၄၄)စီး နှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၄၉၀)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ (၄၄)စီး နှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၆၀)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ (၉) စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၆၀)ထည် နှင့် အသက်ကယ်ဘောကွင်း (၃၀)ခု ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၁၇)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၁၆)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ (၅၅) စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၁၉၀)ထည်နှင့် ချိန်းဆော (၂)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်လှေ(၁၁)စီးနှင့် အသက်ကယ်အင်္ကျီ(၃၀)ထည် ထောက်ပံ့ခြင်း၊
 • နေပြည်တော်ကောင်စီအတွင်း စက်လှေ (၁၄) စီး၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီ (၂၅၀)ထည်၊ အသက်ကယ်ဘောကွင်း (၂၀)ခု၊ အသက်ကယ်ကြိုးခွေ (၁၀)ခုနှင့် ချိန်းဆော(၈)လက် ထောက်ပံ့ခြင်း။


MOS

DSW

DDM

DOR