ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံ(Shelter)များကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ(ယခင်)၏ ရန်ပုံငွေ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ စုစုပေါင်း Shelter (၉၅)လုံး ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 

မုန်တိုင်းဘေးနှင့်ရေဘေးအပါအဝင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့လာပါက ဘေးလွတ်ရာ သို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်ရေး၊ သာမန်အချိန်တွင် ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်(၁၁)ခုတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၄၆)လုံးကို အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေမှ ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

    သို့ဖြစ်ပါ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ (၉၅)လုံး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ (၃၀-၆-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ (၁၄၆)လုံး၊ စုစုပေါင်း (၂၄၁) လုံး ဆောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မုန်တိုင်းဒဏ်ခံအဆောက်အအုံများ တည်နေရာပြပုံ)

  • ကရင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၄) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၃) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံး ဖြစ်ပါသည်။

  • ချင်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၆) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၄) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၂)လုံး ဖြစ်ပါသည်။

  • မွန်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅) လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

  • ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅၇)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၅၁) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၆)လုံးဖြစ်ပါသည်။

  • ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း Shelter (၂)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

  • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၁)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၁၀) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၁)လုံး ဖြစ်ပါသည်။

  • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၅)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၄) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ(၁)လုံး ဖြစ်ပါသည်။

  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၆)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၅) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံးဖြစ်ပါသည်။

  • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၃)လုံးကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး (၂) လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၁)လုံးဖြစ်ပါသည်။

  • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် စုစုပေါင်း Shelter (၁၃၃)လုံး တည်ဆောက်ပေးခဲ့ရာ တည်ဆောက်ပြီး(၁၁၃)လုံး၊ တည်ဆောက်ဆဲ (၂၀)လုံးဖြစ်ပါသည်။


MOS

DSW

DDM

DOR