ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

နှစ်စဉ်နွေရာသီကာလအတွင်း  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် အပူချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး သောက်သုံးရေရှားပါးမှုတို့ကို ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသဖြင့် ပြည်သူများ၏ သောက်သုံးရေနှင့် ရေတွင်း/ ရေကန် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Call Center သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံလာမှုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီး၏ တင်ပြချက်များအရ သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ စက်ရေတွင်းများတူးဖော်ပေးခြင်း၊ ယာယီရေလှောင်ကန်များကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ (၃၁-၇-၂၀၂၁) နေ့အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

 • ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရေပေးဝေခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းရန်အတွက် ငွေကျပ် (၁၄၁.၀၂၉) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ကယားပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၃၀၈၈၁၃၇.၄၇) အတွက် ငွေကျပ် (၂၉.၄၇၂)သန်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း 
 • ကရင်ပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၃၈၂၈၂.၀၉)၊ ရေတွင်း(၂)တွင်း အတွက် ငွေကျပ် (၂၀.၈၈၀) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ချင်းပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၁၈၁၆၉.၉၆၈)၊ ရေတွင်း(၁၇)တွင်း၊ ရေကန် (၄)ကန်၊ ရေသွယ်ယူခြင်း(၁)ခု၊ ရေစစ်ကန်(၁)ကန် အတွက် ငွေကျပ် (၃၈၄.၄၅၇) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • မွန်ပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၂၃၆၅၂၅.၄၅)၊ ရေတွင်း(၁၉)တွင်း၊ ရေကန် (၁၂)ကန်၊ ရေစင်(၃)စင်၊ ရေစက်ရုံ(၄)ရုံ၊ ရေစုပ်စက် (၂)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၁၈၆.၉၆၄)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၁၄၄၆၁၇.၆၃)၊ ရေတွင်း(၅)၊ ရေကန် (၂)နှင့် ရေသန့်စက်(၅)လုံး၊ ရေအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း(၁)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၅၀.၉၅၁) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၁၁၇၅၉၇၅.၄၇)၊ ရေတွင်း(၈)တွင်း၊ ရေကန်(၁၅)ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း(၄)ခု၊ ရေတင်ပန့်နှင့် မီးကြိုးသွယ်တန်းခြင်း အတွက် ငွေကျပ် (၄၇၄.၅၅၂)သန်း ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လီတာစုစုပေါင်း (၆၇၉၈၀၆.၆၄)၊ ရေတွင်း(၅)တွင်း၊ ရေကန် (၁၆)ကန်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း(၁)ခု၊ ရေမြှပ်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ငွေကျပ် (၈၀.၅၉၃) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တွင် လီတာစုစုပေါင်း (၁၀၄၂၄၈၆.၅၉)၊ ရေတွင်း(၁၃၅)တွင်း၊ ရေကန် (၁)ကန်အတွက် ငွေကျပ် (၁၇.၈၃၉) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း(၃၄၆၇၉၂.၇၇)၊ ရေတွင်း(၁၀)တွင်း၊ ရေကန် (၉)ကန်၊ ရေသန့်စက်(၁) လုံး၊ ရေတုံကင်(၅)ခု၊ ရေစစင်(၁)ခုအတွက် အတွက် ငွေကျပ် (၉၀.၇၈၅)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သောက်သုံးရေ လီတာပေါင်း(၇၇၉၃၂၁၂.၈၃)၊ ရေတွင်း (၁၈) တွင်း၊ ရေကန်(၂၀)ကန်၊ ရေသန့်စက်(၁)လုံး၊ ရေစက်ရုံ(၂)ရုံ၊ ရေစင်(၁)စင်၊ ရေစုပ်ပိုက် ပြင်ဆင်ခြင်း (၂)ခု၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း(၁)ခု၊ မော်တာပန့်နှင့် Pannel Box တပ်ဆင်ခြင်း (၁)ခု၊ ရေစက်အင်ဂျင်ဝယ်ယူခြင်း(၁)ခုအတွက် ငွေကျပ်(၂၇၈.၀၁၇)သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၈၉၈၃၇၂.၄၂၅)၊ ရေတွင်း (၅)တွင်း၊ ရေကန်(၃)ကန်၊ မိုးကာစ(၂၃၉)စ ထောက်ပံ့ခြင်း(၁)ခု၊ ဒီဇယ်ဆီ(၅၀) ဂါလံ ထောက်ပံ့ခြင်း(၁)ခုနှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း (၁) ခု အတွက် ငွေကျပ် (၇၆.၂၉၃) သန်း ထောက်ပံ့ခြင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၄၈၄၅၃.၂၅)၊ ရေတွင်း (၈)တွင်း၊ ရေကန် (၁၀)ကန်၊ ရေတုံကင် (၁) ခုအတွက် ငွေကျပ် (၆၁.၂၂၇)သန်း ထောက် ပံ့ခြင်း
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၂၇၇၅၈၃.၄၂)၊ ရေတွင်း (၂၂) တွင်း၊ ရေကန် (၁၄)ကန် ၊ ရေတုံကင်(၄)ခု၊ ရေသန့်စက်(၃) လုံး အတွက် ငွေကျပ် (၉၉.၄၅၀) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
 • နေပြည်တော်တိုင်းတွင် သောက်သုံးရေ လီတာစုစုပေါင်း (၅၁၅၇၈၅.၇၂၀)နှင့် ရေရရှိရေး လုပ်ငန်း(၅)ခုအတွက် ငွေကျပ် (၄၅၆၄.၆၈၂) သန်း ထောက်ပံ့ပေးခြင်း


MOS

DSW

DDM

DOR