လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အငယ်တန်းစာရေးမှ ဦးစီးအရာရှိအဆင့်ထိ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲမှ ရရှိလာသည့် ရမှတ်များကို မူတည်ပြီး Grade ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းတို့ကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကျင်းပ ၁၄၊ ၁၅၊ ၁၆/၁၁-၂၂

MOS

DSW

DDM

DOR