လွှတ်တော်အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ


No data to display

...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် အဆိုများ

စဉ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ် အဆိုအကြောင်းအရာ မှတ်ချက် ၁ ဒေါ်အေးမြမြမျိုး ကျောက...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး မေးခွန်းများအား တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးပါထန်း မတူပီမဲဆန္ဒနယ်၊ချင်းပြည်နယ်။ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန် စွာ ရွာသွန်းခြင်းကြ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် အဆိုများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်အဆိုအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁ဒုတိယဝန်ကြီးလူမှု/ကယ်ဆယ်(၇-၉-၂၀၁၈)ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆွေးနွေ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး မေးခွန်းများအား တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးမင်းသိန်းတောင်တွင်းကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ အစိုးရမြို့မ မ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒဿမပုံမှန်အစည်းအဝေးမေးခွန်းအား တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးကျော်စိုး ဗန်းမောက်မဲဆန္ဒနယ်၊ဗန်းမောက်မြို့တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရုံးနှင့် စံပြမူကြိုကျောင်းဖွင...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် အဆို

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်အဆိုအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လူမှု/ကယ်ဆယ်(၂၈-၁၁-၂၀၁၈)ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကြမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် ပြည်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး မေးခွန်းများအား တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့်ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါက်တာမောင်သင်း၊မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။နိုင်ငံတော်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတွင်ဘင်...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့်ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါ်သီရိရတနာမွန်ပြည်နယ်၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၂)၊မွန်ပြည်နယ်၊သထုံခရိုင်၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်း  မြို့နယ်က...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါ်အိအိပြုံး၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈)၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။မသန်စွမ်းသူများ၏  အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ  ဥပဒေ (၂၀၁၅...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့်ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဒေါ်ထုမေ၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁၁)၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ခေတ်အဆက်ဆက် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကျရောက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်န...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးကျော်ကျော်ဝင်း၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ် အပါအဝင် နာဂ ကိုယ်ပ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးမောင်မောင်အုန်း၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင် အတွင်းရ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
...
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဖြေကြားခဲ့သည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများ

စဉ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်/မဲဆန္ဒနယ်မေးခွန်းအကြောင်းအရာမှတ်ချက်၁။ဦးဇုန်လှယ်ထန်း မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄)၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့၊မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်